Lapposyrphus lapponicus – Bzyg lapoński

Syrphidae – Bzygowate
Do niedawna jako Eupeodes lapponicus. Oczy nagie, u samca połączone. Scutum lśniące, z miedzianym połyskiem. Scutellum zwykle żółte, czasem jednak ewidentnie ciemniejsze, brązowe, a nawet niemal czarne. Na tergitach 3 pary żółtych plam, które sporadycznie łączą się w przepaski, zwłaszcza u samic – plamy te mogą być szerokie, lub wąskie. Skrzydła przezroczyste, bez plam; żyłka R4+5 łukowato wygięta – ważna cecha diagnostyczna gatunku.

Rzyki 23.05.2022 ♀ Fot. Jasiek Zieliński

Wiączyń 11.06.2015

Wiączyń 11.06.2015 ♂

Wiączyń 11.06.2015

Wiączyń 11.06.2015 ♂

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, parki, zarośla, łąki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień. Zimujące samice można spotkać już w pierwsze ciepłe, słoneczne dni marcowe
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne, zwykle znajdowane na drzewach iglastych i na dębach
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Eupeodes żyłka R4+5 jest tylko delikatnie wygięta, niemal prosta. Osobniki z wąskimi przepaskami odwłokowymi łatwo pomylić ze Scaeva selenitica, który różni się większą głową i owłosionymi oczami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jasiek Zieliński avidal
  9. Uwagi 2. Oznaczenie samicy Łukasz Mielczarek
Skrzydło - niebieska strzałka wskazuje wygiętą żyłkę R4+5

Skrzydło – niebieska strzałka wskazuje wygiętą żyłkę R4+5

Wiączyń 11.06.2015

Wiączyń 11.06.2015 ♂

Wiączyń 11.06.2015

Wiączyń 11.06.2015 ♂


avidal

Leave a Reply