Paragus quadrifasciatus – Zgiętwa strojna

Syrphidae – Bzygowate
Oczy duże, owłosione. Pronotum czarne z dwoma jasnymi, podłużnymi liniami. Scutellum przy nasadzie czarne, poza tym żółte. Odwłok czarny, rzadziej pomarańczowy, z żółtymi przepaskami na tergitach; przepaski zwykle są nieprzerwane, u niektórych osobników mogą jednak ulegać rozerwaniu na dwie plamy.

Dolina Nidy Maj 2011 Fot. Łukasz Mielczarek

Dolina Nidy Maj 2011 Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Bardzo rzadki. Mimo to nie umieszczony ani na Czerwonej Liście, ani w Czerwonej Księdze
  2. Biotop. Suche, gorące, otwarte tereny porośnięte trawą i  roślinami zielnymi oraz krzewami; chętnie w dolinach rzecznych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Dolina Nidy. Na Wyżynie Łódzkiej krytycznie rzadki, lub nawet nieobecny. Najbliższe znane stanowisko znajduje się w Burzeninie, nad Wartą, gdzie bywa liczny
  6. Pokarm. Nektar. Imagines latają nisko nad ziemią i często odwiedzają kwiaty. Larwy są afidofagiczne, polują na mszyce żerujące na ziołach i niskich krzewach, np. na jeżynach
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Łukasz Mielczarek

Dodaj komentarz