Paragus quadrifasciatus – Zgiętwa strojna

Syrphidae – Bzygowate
Oczy duże, owłosione, ze srebrzystoszarymi smugami. Scutum czarne z dwiema jasnymi, podłużnymi liniami. Scutellum przy nasadzie czarne, poza tym żółte. Odwłok czarny, rzadziej pomarańczowy, z żółtymi przepaskami na tergitach; przepaski zwykle są nieprzerwane, u niektórych osobników mogą jednak ulegać rozerwaniu na dwie plamy.

Dolina Nidy Maj 2011 Fot. Łukasz Mielczarek

Dolina Nidy Maj 2011 ♀ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Bardzo rzadki. Mimo to nie umieszczony ani na Czerwonej Liście, ani w Czerwonej Księdze
  2. Biotop. Suche, gorące, otwarte tereny porośnięte trawą i  roślinami zielnymi oraz krzewami; chętnie w dolinach rzecznych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Dolina Nidy. Na Wyżynie Łódzkiej krytycznie rzadki, lub nawet nieobecny. Najbliższe znane stanowisko znajduje się w Burzeninie, nad Wartą, gdzie bywa liczny
  6. Pokarm. Nektar. Imagines latają nisko nad ziemią i często odwiedzają kwiaty. Larwy są afidofagiczne, polują na mszyce żerujące na ziołach i niskich krzewach, np. na jeżynach
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Łukasz Mielczarek

avidal

Leave a Reply