Thereva cincta – Dziewierka sercówka

Therevidae – Dziewierkowate
Poprzednio pod nazwą Thereva arcuata. Oczy samic rozdzielone czołem, oczy samców stykają się ze sobą. Znamię czołowe błyszcząco czarne, u samicy przyjmuje kształt odwróconego serca. Scutum czarne i lśniące z parą podłużnych pasków z jasnego opylenia. Odwłok u obu płci czarny, u samicy z wyraźnymi przepaskami z jasnego opylenia na tylnych krawędziach tergitów. Uda czarne. Golenie i stopy żółtobrązowe. Skrzydła z wyraźnym zaciemnieniem wokół komórki dyskoidalnej – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Główka przezmianki czarna.

Chociszewo 07.08.2023 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.08.2023 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.08.2023 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Zdecydowanie rzadka, znajdowana bardzo sporadycznie na rozproszonych stanowiskach w różnych częściach kraju DD
  2. Siedlisko. Nasłonecznione skraje lasów, łąki, polany, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 8.5-13 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Drapieżne larwy rozwijają w glebie
  7. Podobne. Inne dziewierki różniące się m.in. detalami ubarwienia, kształtem znamienia czołowego oraz kształtem zaciemnienia na skrzydłach (lub brakiem takiego zaciemnienia)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.08.2023 ♀ – na skrzydle  widoczne zaciemnienie przy komórce dyskoidalnejFot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply