Ctenophora pectinicornis – Krzewioróżka okazała

Tipulidae – Koziułkowate
Znana też pod nazwą krzewioróżka pstrokata. Naśladująca żądłówkę okazała mucha, na żywo sprawiająca niezapomniane wrażenie. Ciało pomarańczowo-żółto-czarno ubarwione. Skrzydła z niewielką czarną plamą przy pterostigmie. Odwłok samicy szpiczasto, samca tępo zakończony. Czułki samca grzebykowate. Lata dość niezdarnie.

Kruszów 16.05.2012 Samiec

Kruszów 16.05.2012 ♂

Kruszów 16.05.2012

Kruszów 16.05.2012 ♂

Kruszów 16.05.2012 Samica

Kruszów 16.05.2012 ♀

Kruszów 16.05.2012

Kruszów 16.05.2012 ♀

  1. Liczebność. Nieczęsta, najpospolitszy krajowy gatunek z rodzaju NT
  2. Biotop. Lasy, parki i aleje ze starymi drzewami
  3. Wymiary. Długość ciała 22-28 mm. Rozpiętość skrzydeł do 45 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines nektar i spadź. Larwy saproksylofagiczne, rozwijają się w powalonych drzewach, lub w dziuplach drzew liściastych
  7. Podobne. Spośród krajowych krzewioróżek tylko Ctenophora guttata ma równie niewielką plamę skrzydłową, lecz wyraźnie różni się ubarwieniem ciała. Samica wyraźnie mniejszej Dictenidia bimaculata różni się m.in. ciemną plamką przy wierzchołku skrzydeł
Ctenophora

Las wiączyński 02.06.2019 ♀ składająca jaja w dziupli

Tree

Las wiączyński 02.06.2019 Stary, dziuplasty buk, który samica uznała za właściwy dla larw

Polana Polichno 27.05.2020 Poczwarka Ctenophora sp.

Kruszów 16.05.2012

Kruszów 16.05.2012 In copula

Kruszów 16.05.2012

Kruszów 16.05.2012 ♀

Kruszów 16.05.2012

Kruszów 16.05.2012 ♀

Kruszów 16.05.2012 Samica

Kruszów 16.05.2012 ♀

Kruszów 16.05.2012

Kruszów 16.05.2012 ♀


avidal

Leave a Reply