Tipula arctica – Koziułka arktyczna

Tipulidae – Koziułkowate
Głowa i tułów szare; na scutum ciemniejsze od tła podłużne pręgi, stosunkowo słabo zaznaczone. Odwłok jednolicie szary z podłużną, cienką smugą grzbietową. Skrzydła w pełni wykształcone u obu płci, mlecznobiałe z wyraźnymi jasnobrązowymi plamami.

Grenlandia – Qeqertarsuaq 14.08.2023 ♀ Fot. Karol Wałach

Grenlandia – Qeqertarsuaq 14.08.2023 ♀ Fot. Karol Wałach

  1. Zasięg. Grenlandia, niektóre wyspy na Morzu Arktycznym, północne krańce Kanady i Eurazji. Miejscami bardzo liczna, stanowi jedno z głównych źródeł pokarmu ptaków owadożernych
  2. Siedlisko. Tundra i tajga – zwłaszcza pobrzeża zbiorników wodnych, podmokłe łąki; preferuje tereny wilgotne oraz kamieniste brzegi rzek oraz jezior. Spotykana regularnie na dość dużych wysokościach – do 700 m. n.p.m.
  3. Wymiary. Długość ciała u obu płci zbliżona, osobniki z północy zasięgu wyraźnie mniejsze od tych zasiedlających południowe krańce Grenlandii
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Grenlandia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy rozwijają się w glebie – przypuszczalnie są saprofagiczne, być może fitofagiczne
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji – inne grenlandzkie koziułki nie maja tak wyraźnego desenia na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Karol Wałach

avidal

Leave a Reply