Tipula selene

Tipulidae – Koziułkowate
Oczy zielone, bądź brązowe. Tułów z czterema ciemniejszymi od tła, podłużnymi, szarymi lub czarnymi, wyraźnie rozdzielonymi smugami na scutum; wierzch tułowia szary, rzadziej żółtawoszary. Odwłok żółty z szerokim zwykle, brunatnym pasem biegnącym przez środek tergitów. Odwłok samicy zgrubiały w części środkowej, odwłok samca po środku przewężony. Uda żółte, kolana ciemne. Skrzydła przezroczyste – pterostigma jasna z przylegającą do niej szklistoszarą plamką biegnącą w poprzek skrzydła. Należy do podrodzaju Lunatipula.

T.selene

Warszawa 16.05.2019 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Tip.selene

Warszawa 16.05.2019 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, łąki, ogrody, parki, brzegi zbiorników wodnych, nieużytki, przydroża…
  3. Wymiary. Długość ciała 15-22 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy fitofagiczne, żywią się opadłymi liśćmi i innymi martwymi fragmentami roślin, korzeniami i nadziemnymi częściami roślin zielnych; w ciągu dnia żerują zwykle pod ziemią, nocą wygrzebują się  na powierzchnię
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z liczącego 12 krajowych gatunków podrodzaju Lunatipula ( i tak np. scutum jest zawsze żółte u Tipula lunata ), które z pewnością można rozróżnić wyłącznie po analizie budowy genitaliów ( hypopygium u samców, pokładełka u samic )
  8. Uwagi. Koziułkę sfotografowała i oznaczyła Teresa Stolarczyk

Leave a Reply