Tipula selene

Tipulidae – Koziułkowate
Należy do podrodzaju Lunatipula. Oczy zielone bądź brązowe. Tułów z czterema ciemniejszymi od tła, podłużnymi, szarymi lub czarnymi, wyraźnie rozdzielonymi smugami na scutum; wierzch tułowia szary, rzadziej żółtawo-szary. Odwłok żółty z szerokim zwykle, brunatnym pasem biegnącym przez środek tergitów. Odwłok samicy zgrubiały w części środkowej, odwłok samca po środku przewężony. Uda żółte, kolana ciemne. Skrzydła przezroczyste – pterostigma jasna z przylegającą do niej szklistoszarą plamką biegnącą w poprzek skrzydła.

T.selene

Warszawa 16.05.2019 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Tip.selene

Warszawa 16.05.2019 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Kraków 04.05.2020 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 04.05.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Nierzadka. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, łąki, ogrody, parki, brzegi zbiorników wodnych, nieużytki, przydroża…
  3. Wymiary. Długość ciała 15-22 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy fitofagiczne, żywią się opadłymi liśćmi i innymi martwymi fragmentami roślin, korzeniami i nadziemnymi częściami roślin zielnych; w ciągu dnia żerują zwykle pod ziemią, nocą wygrzebują się  na powierzchnię
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z liczącego 12 krajowych gatunków podrodzaju Lunatipula (między innymi Tipula peliostigma, z którym może współwystępować), większość których z pewnością można rozróżnić wyłącznie po analizie budowy genitaliów (hypopygium u samców, pokładełka u samic)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Maks Syratt

Kraków 03.05.2020 Teneralna ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 03.05.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 03.05.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt


avidal

Leave a Reply