Batocera rufomaculata

Cerambycidae – Kózkowate
Glowa i przedplecze szarawe z szeroką, jasną smugą boczną zachodzącą następnie daleko na boki odwłoka. Boczne krawędzie przedplecza z ostrymi wyrostkami; na środku przedplecza zwykle para czerwonych lub pomarańczowych plam. Pokrywy wyraźnie węższe od podstawy przedplecza, z żółtawym odcieniem. W przedniej części pokrywy gęsto punktowane, w środkowej i tylnej części gładkie – na każdej z pokryw kilka czerwonych, żółtych lub pomarańczowych plam; ich ilość i wielkość podlega zmienności osobniczej. Czułki o zmiennej długości, osiągają od 45 do 90 mm.

Liban 07.07.2004 Fot. Jarosław Bury

  1. Zasięg. Obejmuje całą południową Azję oraz Egipt, Madagaskar, Mauritius i Portoryko, oraz niektóre wyspy oceaniczne; w wielu regionach gatunek pospolity
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 38-75 mm; sporadycznie pojawiają się osobniki mniejsze, nawet ledwie 20-milimetrowe
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Liban. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne, żerują w drewnie wielu rozmaitych drzew i krzewów liściastych – wymienia się papaję, awokado, figi, mango, nanercze, rzewnię skrzypolistną, śliwca mombin, kauczukowca brazylijskiego…
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jarosław Bury

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

2 thoughts on “Batocera rufomaculata

Leave a Reply