Blabinotus spinicollis – Wawrzynowiec orzęsiony

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało cylindryczne, dość jednolicie ubarwione, brązowe lub czerwonobrązowe. Przedplecze w zarysie prostokątne, o zaokrąglonych bocznych krawędziach. Boki przedplecza z ostrymi wyrostkami. Pokrywy gęsto punktowane, pokryte licznymi plamkami z szarawych, częściowo przylegających włosków. Czułki mniej więcej tak długie, jak reszta ciała; większość członów pokryta długimi, odstającymi włoskami – zwłaszcza człony początkowe silnie owłosione.

Madera 30.01.2023 ♂ Fot. Michał Przybylski

Madera 30.01.2023 ♀ w kolebce poczwarkowej Fot. Michał Przybylski

  1. Zasięg. Gatunek endemiczny dla Wysp Kanaryjskich oraz Madery. Trudny do odnalezienia w stadium imago. Żerowiska na ogół liczne
  2. Biotop. Lasy laurowe (wawrzynowe)
  3. Wymiary. Długość ciała 9-19.5 mm
  4. Aktywność. Luty – sierpień
  5. Lokalizacja. Portugalia – Madera. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w martwym drewnie Laurus azorica, rzadziej w drewnie innych drzew liściastych. Zasiedlają gałęzie do 30 cm średnicy (źródła podają zwykle materiał do 15 cm) – informacja na podstawie obserwacji autora obserwacji
  7. Podobne. Z powodu ograniczonego zasięgu i preferowanego biotopu nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michał Przybylski
  9. Więcej o gatunku

Madera 30.01.2023 Opuszczone żerowisko Fot. Michał Przybylski

Madera 30.01.2023 Habitat – bajkowy las laurowy Fot. Michał Przybylski

Madera 30.01.2023 Habitat – las laurowy Fot. Michał Przybylski

Madera 30.01.2023 Habitat – las laurowy Fot. Michał Przybylski


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply