Callipogon lemoinei

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna, obficie pokryta przylegającymi, złocistymi włoskami. Przedplecze z ostro wyprofilowanymi tylnymi katami, kasztanowobrązowe z jasnymi plamkami – ich liczba jest zmienna. Scutellum białe. Pokrywy kasztanowobrązowe z białymi lub bladożółtymi, owalnymi plamami barkowymi i parą podłużnych smug, które mogą być węższe lub szersze, ale nigdy nie dochodzą do szwu pokryw.

Kostaryka 22.02.2014 Fot. gernotkunz

Kostaryka 21.02.2004 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Wykazany z Kostaryki, Hondurasu, Wenezueli, Panamy, Kolumbii i Ekwadoru
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 60-80 mm, jednak inne gatunki z tego rodzaju dorastają do 120 mm, co warto brać pod uwagę również w odniesieniu do C.lemoinei
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne – nie znalazłem gatunków żywicielskich; być może pozostają nieznane
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się m.in. deseniem na przedpleczu i pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply