Castiarina mustelamajor

Buprestidae – Bogatkowate
Przedplecze czerwone z metalicznie ciemnozieloną plamą centralną o zmiennej wielkości. Pokrywy w barwie kości słoniowej z metalicznie zielonymi plamami, których kształt i wielkość podlega zmienności osobniczej – u niektórych osobników plamy te mogą się zlewać w przepaski. Tylne krawędzie pokryw czerwono obwiedzione. Wierzchołki pokryw zielone, wyprofilowane w ostre wyrostki.

Queensland – Dalysford 17.11.2018 Fot. Laurence Sanders

Queensland – Dalysford 17.11.2018 Fot. Laurence Sanders

  1. Liczebność. Wykazywany z Australii
  2. Biotop. Busz, lasy deszczowe
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Apogeum pojawu przypada okres od października do lutego
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem. Larwy ksylofagiczne – nie udało mi się wyszukać gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Laurence Sanders

avidal

Leave a Reply