Cleobora mellyi – Tasmanka zygzakówka

Coccinellidae – Biedronkowate
Przedplecze żółte z 6-oma czarnymi plamkami. Pokrywy żółte lub pomarańczowe z czterema zygzakowatymi, czarnymi przepaskami; druga przepaska jest zwykle nieprzerwana i na ogół (choc nie zawsze) dochodzi do szwu pokryw. Szew pokryw czarny.

Tasmania 22.10.2018 Fot. James Bailey

Tasmania 24.10.2018 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Australia wraz z Tasmanią, Nowa Zelandia
  2. Biotop. Lasy, zarośla, polany, ogrody, parki, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są afidofagiczne – polują na mszyce, koliszki i inne pluskwiaki równoskrzydłe żerujące na eukaliptusach oraz akacjach; pożerają również jaja i larwy tarczyków z podrodziny Cassidinae
  7. Podobne. Kilka innych biedronek o zbliżonym deseniu na pokrywach – mimo to nietrudna do rozpoznania, głównie dzięki unikatowemu rozkładowi plam na przedpleczu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – James Bailey tjeales

Queensland – Mount Mee 25.04.2020 Wyrośnieta larwa Fot. tjeales

Queensland – Mount Mee 25.04.2020 Larwa młodszego stadium Fot. tjeales


avidal