Euchroma giganteum

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało owalne, masywne, lekko spłaszczone. Na gładkim przedpleczu dwie rozległe, czarne plamy; często z purpurową obwódką. Pokrywy silnie pomarszczone, metalicznie zielone z intensywnym, miedzistym lub purpurowym połyskiem – u świeżo przeobrażonych osobników pokrywy są pokryte żółtym nalotem, który po pewnym czasie zanika. Wyróżnia się 5 podgatunków.

Kostaryka 23.06.2008 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Amerykę Środkową i Amerykę Południową – od Meksyku po południową Brazylię
  2. Biotop. Lasy tropikalne
  3. Wymiary. Długość ciała 50-80 mm. Kremowożółte larwy dorastają do 150 mm. Jeden z największych bogatków świata
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie a pod koniec rozwoju także w korzeniach drzew z rodziny wełniakowatych Bombacaceae (głównie jest to puchowiec wspaniały) oraz figowców i araukarii
  7. Podobne. Charakterystyczny – identyfikację ułatwiają monstrualne rozmiary
  8. Uwagi. Larwy rozwijają się około 8 miesięcy. Stanowią poszukiwany przysmak wśród tubylców
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply