Eumorphus marginatus

Erotylidae – Zadrzewkowate
Ciało jajowate, mniej wysmukłe niż u częściej spotykanymi gatunkami. Głowa, przedplecze i pokrywy lśniące i gładkie, smoliście czarne. Przednie kąty przedplecza wysunięte przed jego przednia krawędź. Podstawa przedplecza i nasady pokryw niemal idealnie proste, równoległe względem siebie. Pokrywy wypukłe z uderzająco szerokimi, płasko wywiniętymi krawędziami bocznymi zachodzącymi aż za wierzchołki pokryw. Na każdej z pokryw dwie okrągłe, stosunkowo duże żółte plamy – ich średnica jest większa, niż odległość dzieląca je od szwu pokryw.

Malezja 10.04.2022 Fot. msone

Malezja 10.04.2022 Fot. msone

  1. Zasięg. Południowowschodnia Azja
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe; znajdowany zwykle na grzybach nadrzewnych
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Malezja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy mycetofagiczne
  7. Podobne. U Eumorphus costatus i Eumorphus wegneri żółte plamy na pokrywach są mniejsze, a ich średnica mniejsza niż odległość dzieląca je od szwu pokryw. U Eumorphus mirabilis na pokrywach występuje tylko jedna para plam
  8. Uwagi. Autor obserwacji – msone

avidal

Leave a Reply