Opilo taeniatus – Pasterek wystrojony

Cleridae – Przekraskowate
Ubarwienie głowy i przedplecza zmienne – od czerwonego, poprzez brązowe po smoliście czarne. Pokrywy w przedniej części czerwone, w tylnej czarne lub brązowe; granica między czerwoną a czarną częścią pokryw niemal idealnie prosta. Przepaska poprzeczna rozerwana przy szwie pokryw, złożona z dwóch białych lub bladożółtych, wąskich plam. Nogi czarne lub brązowe. Czułki żółtobrązowe; człony nie są piłkowane.

Albania 25.04.2017 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowa Europa, a zwłaszcza Bałkany i wschodnia część regionu śródziemnomorskiego łącznie z Kretą i Cyprem; także Azja Mniejsza i Kaukaz
  2. Biotop. Lasy, polany. Regularnie znajdowany na świerkach, ale też na drzewach liściastych
  3. Wymiary. Długość ciała 6-11 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od kwietnia do lipca
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne, chętnie polują na larwy chrząszczy ksylofagicznych
  7. Podobne. Bardzo łatwo pomylić go z występującym także w Polsce Tilloidea unifasciata, u którego czułki są piłkowane, a granica między czerwoną, a czarną częścią pokryw nie jest prosta, lecz wcięta przy szwie pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply