Paropsis maculata – Żółwiodronka eukaliptusowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa żółta z mniej lub bardziej rozległym, zmiennym deseniem z beżowo-złotych plam. Boki pokryw ubarwiona tak jak przedplecze – poza tym pokrywy bordowe z żółtymi plamami o nieregularnych kształtach. Czułki dość długie – początkowo człony częściowo żółte, pozostałe smoliście czarne.

Queensland – Talegalla Weir 11.12.2021 Fot. Scott W Gavins

  1. Zasięg. Wschodnia Australia, Nową Zelandia i Nową Gwinea
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność. Cały rok, choć w czerwcu i w lipcu znacznie ogranicza aktywność
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach mirtowatych, zwłaszcza eukaliptusów; znajdowane również na akacjach
  7. Podobne. Przypomina bardziej biedronkę, niż stonkę (jak większość gatunków z rodzaju) – mimo to łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Scott W. Gavins

Chrysomelidae - Świat


avidal