Ptosima undecimmaculata – Bogatnica żółtoplama

Buprestidae – Bogatkowate
Poprzednio pod nazwa Ptosima flavogutata. Ciało owalne. Głowa, przedplecze i pokrywy czarne z żółtymi lub pomarańczowymi plamami. Na głowie występuje jedna plama, na przedpleczu 2 (mogą zanikać), a na pokrywach łącznie 6 dużych plam; znacznie rzadziej obecna dodatkowo para niewielkich plam przedwierzchołkowych. U niektórych osobników plamy mogą się zlewać ze sobą lub wręcz przeciwnie – rozdzielać na mniejsze; gatunek o znacznej zmienności. Nogi i czułki czarne. Doskonale lata.

Austria 02.06.2020 Fot. gernotkunz

Austria – Leibnitz 12.05.2016 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje znaczną część Europy oraz północną Afrykę i Bliski Wschód. W regionie śródziemnomorskim pospolita i liczna. Brak współczesnych, wiarygodnych obserwacji z Polski EX
  2. Biotop. Ogrody, sady, skraje lasów, polany, tereny miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 9-`14 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce zapewne nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie drzew i krzewów owocowych z rodzaju Prunus
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju dość znacznie różnią się liczbą i kształtem barwnych plam – nawet biorąc pod uwagę zmienność osobniczą. Poza tym nie występują w Europie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.undecimmaculata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply