Rhinotia haemoptera

Głowa czarna z przednią częścią wyprofilowaną w długi ryjek. Przedplecze pomarańczowe z czarnymi polem środkowym, które rozszerza się przy podstawie przedplecza. Pokrywy intensywnie pomarańczowe – ubarwieniem i kształtem ciała naśladuje karmazynkowate Lycidae, których jaskrawe kolory informują potencjalnych drapieżników przed toksynami i odrzucającym smakiem. Nogi czarne; przednie uda zgrubiałe. Lata słabo i niechętnie. Należy do rodziny Belidae, która nie ma reprezentanta w entomofaunie Polski.

Queensland – Brisbane 19.01.2022 Fot. tjeales

  1. Zasięg. Wschodnie i południowowschodnie wybrzeża Australii
  2. Siedlisko. Busz, zarośla z akacjami, lasy deszczowe, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała około 20 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od września do lutego
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się liśćmi akacji, a larwy żerują w ich łodygach i korzeniach
  7. Podobne. Przede wszystkim Rhinotia venusta, u którego czarne pole nie rozszerza się przy podstawie przedplecza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – tjeales

Queensland – Brisbane 15.12.2021 Fot. tjeales


avidal

Leave a Reply