Sumitrosis inaequalis

Chrysomelidae – Stonkowate
ubarwienie podstawowe zmienne, zależne od lokalizacji – zwykle żółtobrązowe lub brunatnoczarne. Przedplecze węższe od nasady pokryw. Pokrywy z czarnymi bądź żółtymi plamkami, które mogą być owalne lub silnie wydłużona, o zaokrąglonych bądź ostrych krawędziach – plamki zwykle sa rozdzielone, ale u niektórych osobników zlewają się ze sobą. Uda i golenie żółte, stopy czerwonobrązowe. Czułki dość krótkie, czarne.

Kanada – Sussex Corner 30.05.2022 Fot. Denis Doucet

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południowe krańce Kanady, wschodnie i centralne stany USA oraz Meksyk
  2. Biotop. Łąki, murawy, ugory, przydroża, polany, skraje lasów, ogrody, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Kanada. W Europie nie występuje
  6. Pokarm. Fitofagiczna. Larwy minują liście astrowatych i być może bobowatych, imagines żerują na roślinach z rozmaitych rodzin
  7. Podobne. Kilka innych gatunków (zwłaszcza Sumitrosis rosea), nie tylko z rodzaju Sumitrosis – różnią się one zwykle wyraźnie jaśniejszymi czułkami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply