Zagreus decempunctatus

Coccinellidae – Biedronkowate
Przedplecze żółte z czarną plamą przy podstawie o bardzo zmiennej szerokości – w krańcowych przypadkach może ona przybierać formę wąskiego pasa, albo rozległej łaty obejmującej większą część przedplecza. Pokrywy żółte lub pomarańczowe z dziesięcioma czarnymi plamami ułożonymi w 3 rzędach w stosunku 2:2:1. Sporadycznie pary plam w dwóch pierwszych rzędach zlewają się ze sobą.

Ekwador 19.04.2020 Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Ograniczony do Ekwadoru i Wysp Galapagos; być może występuje również w Peru i innych regionach Amazonii
  2. Biotop. Lasy deszczowe, polany, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Ekwador. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są entomofagiczne, głównie afidofagiczne
  7. Podobne. Inne biedronki o zbliżonym ubarwieniu ciała i liczbie plam na pokrywach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

avidal

Leave a Reply