Abispa ephippium

Vespidae – Osowate
Głowa i czułki oraz nogi żółto-pomarańczowe. Scutum czarne z rozległymi, żółto-pomarańczowymi plamami barkowymi, które stykają się ze sobą. Scutellum żółto-pomarańczowe. Odwłok żółto-pomarańczowy z czarną plamą nasadową i szerokim, czarnym pasem w środkowej części. Skrzydła wyraźnie zażółcone z ciemnymi wierzchołkami, które mogą mieć granatowy odcień.

Nowa Południowa Walia – Duke St at Micalo St 27.11.2021 Fot. cesdamess

Nowa Południowa Walia – Duke St at Micalo St 24.04.2020 Fot. cesdamess

  1. Zasięg. Australia. Pospolita
  2. Siedlisko. Ogrody, parki, łąki, polany, zarośla, tereny ruderalne i zurbanizowane. Gniazda konstruuje z gliny, błota lub innego wilgotnego materiału ziemnego, chętnie pod zadaszeniem
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie około 30 mm – największa osa Australii
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź, soki roślinne. Larwom samica dostarcza gąsienice motyli lub pająki (rzadziej)
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Stilbum cyanurum
  9. Uwagi 2. Nie zalicza się do gatunków agresywnych
  10. Uwagi 3. Autor obserwacji – cesdamess

Nowa Południowa Walia – Duke St at Micalo St 12.11.2020 Fot. cesdamess


avidal

Leave a Reply