Ammophila laevicollis – Szczerklina iberyjska

Sphecidae – Nękowate
Tułów (w tym propodeum i mesopleuron), twarz (w tym nadustek i czoło) i biodra u obu płci pokryte srebrzystymi włoskami. Nadustek ryjkowato wydłużony, zwłaszcza u samca (istotna cecha gatunku) – ilustracja. Tegule (pokrywki skrzydłowe) czerwone. Odwłok głównie czerwony, z ostatnim segmentem czarnym, oraz z ciemną plamką na przedostatnim tergicie. Stylik czarny. Pierwsze dwa tergity często z cienkim, czarnym paskiem po środku (istotna cecha diagnostyczna gatunku). Drugi tergit bardzo smukły, sprawiający wrażenie przedłużenia stylika. Pierwsze dwie pary nóg w znacznej mierze czerwone.

Portugalia – 22.05.2018 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Portugalia – 22.05.2018 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Portugalia – 22.05.2018 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Portugalia – 22.05.2018 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Hiszpanię, Portugalię i południową Francję. W miejscach występowania bywa liczna
  2. Biotop. Silnie związana z terenami piaszczystymi, szczególnie wydmami nadmorskimi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 16-19.5 mm, samca 15-18.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Portugalia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Dla larw samice porażają gąsienice Geometridae
  7. Podobne. Na obszarze występowania najbardziej podobnym gatunkiem jest Ammophila heydeni, u której brak ciemnego paska na środku tergitów, a samiec nie posiada wydłużonego nadustka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak

Sylvester Kociniak

Leave a Reply