Amphimallon atrum – Guniak murawowy

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Samica jasnobrązowa, jasno owłosiona. Samiec ciemnobrązowy do niemal czarnego.

Niemcy – Bausenburg 24.06.2018 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Lokalny. Zasięg obejmuje zachodnią Europę (głównie Francja, Włochy, Hiszpania)
  2. Biotop. Głównie murawy nawapienne, zwłaszcza w górach
  3. Wymiary. Długość ciała 11-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines zjadają liście i kwiaty, być może także igły młodych iglaków. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. W Polsce występuje wyraźnie jaśniejszy Amphimallon solstitiale
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

avidal

Leave a Reply