Limenitis reducta – Pokłonnik anonyma

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł z intensywnym, błękitnym odcieniem o intensywności zależnej od kata padania światła oraz z szeregiem białych plamek. Spodnia strona skrzydeł rdzawopomarańczowa z dwiema białymi przepaskami, które na przednim skrzydle są rozerwane na plamy. Gąsienica zielona z brązowoczerwonymi, parzystymi kolcami.

Włochy – Rzym 14.08.2006 Fot. Paolo Mazzei

Chorwacja – Lipiec 2009 Fot. Jarosław Bury

Chorwacja – Lipiec 2009 ♂ Fot. Jarosław Bury

Chorwacja – Park Narodowy Krka 10.08.2010 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. W zasięgu obejmującym południową Europę zwykle regularnie obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów liściastych, leśne drogi i polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 26-31 mm. Rs 45-58 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od lipca do maja; zimują w kryjówce skonstruowanej z liści
  5. Lokalizacja. Chorwacja, Włochy, Armenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Spadź, sole mineralne z błotnistych kałuż i ekskrementów. Gąsienice żerują na wiciokrzewach
  7. Podobne. Występujący w Polsce Limenitis camilla (brak dodatkowej białej plamki blisko nasady wierzchniej strony przedniego skrzydła, spód skrzydeł bez rdzawego odcienia)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler Marco Huang Jarosław Bury Alek Brzozowski
  9. L.reducta na Lepiforum

Włochy – Rzym 08.05.2008 Fot. Paolo Mazzei

Armenia 10.06.2010 Fot. Heiner Ziegler

Armenia 10.06.2010 Fot. Heiner Ziegler

Włochy – Rzym 10.05.2008 Fot. Paolo Mazzei

Toskania – Prato 16.06.2021 Poczwarka Fot. Marco Huang

Włochy – Rzym 23.08.2007 Poczwarka Fot. Paolo Mazzei

Włochy – Rzym 14.09.2008 Jajo Fot. Paolo Mazzei


avidal