Maratus fimbriatus – Pawik welonowy

Salticidae – Skakunowate
Samica niepozornie ubarwiona, szarobrązowa, trudna do odróżnienia od wielu innych skakunowatych. Samiec z naprzemiennie czaro i biało paskowanym odwłokiem, który unosi do góry w celu prezentacji przed samicą podczas zalotów. Stroszy wtedy wachlarz intensywnie niebieskich włosków, upodobniając odwłok do pawiego ogona. Dodatkowo unosi pierwszą parę nóg, w przeciwieństwie do większości innych samców pawików, które unoszą tylne nogi. Zapewne jest tak dlatego, że niebieski „pióropusz” i tak zredukowałby widoczność uniesionych tylnych nóg.

Queensland – Emerald 12.12.2020 ♂ Fot. Laurence Sanders

Queensland – River View 05.10.2016 ♂ Fot. Laurence Sanders

Queensland 07.09.2017 ♂ Fot. Laurence Sanders

Queensland 23.09.2018 ♂ podczas zalotów Fot. Laurence Sanders

  1. Zasięg. Wschodnie wybrzeże stanu Queensland. Jeden z częściej spotykanych gatunków z rodzaju
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała około 4-5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżny – poluje na drobne bezkręgowce; nie konstruuje sieci łownych. Samice wykazują w stosunku do samców tendencje kanibalistyczne
  7. Podobne. Samca można pomylić z Maratus chrysomelas i Maratus speciosus – mimo to nietrudny do rozpoznania. Samice bardzo podobne do samic wielu innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Laurence Sanders

Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply