Nustera distigma

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, czułki i przedplecze całe czarne, poza formą ayeresi, u której w górnej części przedplecza znajduje się czerwony pasek. Ubarwienie pokryw zmienne, najczęściej czerwone z czarną plamą po środku i czarnymi wierzchołkami.

Francja 30.05.2012 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

Francja 30.05.2012 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Hiszpanię i Portugalię, południową Francję oraz Północną Afrykę; w wielu regionach pospolity
  2. Biotop. Lasy, polany, zarośla, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 9-14 mm
  4. Aktywność. Maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew iglastych i liściastych
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


Maks Syratt

Leave a Reply