Polygonia egea – Rusałka egea

Nymphalidae – Rusałkowate
Poprzednio w rodzaju Nymphalis. Wierzchnia strona skrzydeł pomarańczowa z czarnymi plamkami. Osobniki zimujące nieco ciemniejsze (forma barwna I-album). Na spodzie tylnego skrzydła biała plamka przypominająca nieco literę „c”. Brzegi skrzydeł głęboko powcinane.

Grecja 08.06.2008 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 14.08.2007 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 15.08.2007 Fot. Heiner Ziegler

Chorwacja – Lipiec 2009 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje głównie południowozachodnią Europę i Kaukaz; lokalnie gatunek bywa liczny
  2. Biotop. Nagrzane, skaliste zbocza i inne ciepłe tereny otwarte, oraz tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 50-58 mm
  4. Okres lotu. Od pierwszych słonecznych, ciepłych dni wiosennych do późnej jesieni; lot imagines jest bardzo szybki. Dwa lub trzy pokolenia w sezonie. Zimuje imago, najchętniej w szczelinach skalnych  – ale też w budynkach
  5. Lokalizacja. Grecja, Chorwacja, Turcja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, sole mineralne pobierane z ekskrementów bądź z wilgotnej gleby. Gąsienice żerują w ciągu dnia min. na parietarii lekarskiej, na pokrzywach, wiązach, leszczynach i wiciokrzewach
  7. Podobne. U Nymphalis c-album ciemny rysunek jest silniej rozwinięty, a biała plamka  w kształcie litery „c” na tylnym skrzydle lepiej rozwinięta
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Paolo Mazzei Jarosław Bury Heiner Ziegler
  9. N.egea na Lepiforum
  10. Więcej o gatunku

Turcja 23.10.2010 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply