Saperda quercus – Rzemlik południowiec*

Cerambycidae – Kózkowate
Na głowie i przedpleczu podłużne smugi, na pokrywach mniejsze i większe plamki. U występującego w Europie podgatunku Saperda quercus ssp. quercus plamy są jasnożółte, u azjatyckiego Saperda quercus ssp. ocellata zaś pomarańczowe. Czułki z bladoniebieskimi obrączkami.

S.quercus

Peloponez – Maj 2009 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Uznawany za rzadki, jednak lokalnie bywa bardzo liczny; sporadycznie obserwowany.  Zasięg obejmuje Bośnię i Hercegowinę, Grecję, Bułgarię, Serbię, Turcję i Czarnogórę, oraz Syrię, Jordanię i Izrael
  2. Biotop. Lasy i polany z dębami; znajdowany zwykle na liściach rośliny żywicielskiej
  3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec. Imagines dożywają przeciętnie 2-3 tygodni
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Ksylofagiczne larwy żerują w gałązkach wciąż żywych dębów – zwłaszcza dębu skalnego Quercus coccifera
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się liczbą, barwą, bądź ułożeniem smug i plam na przedpleczu oraz na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. *- proponowana nazwa gatunkowa
S. quercus habitat

Peloponez – Maj 2009 Habitat Fot. Adam Woźniak


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal