Vadonia unipunctata

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy pomarańczowe do czerwonych z parą czarnych plam przed połową długości. Szew pokryw zaczerniony – zaczernienie to może być na tyle szerokie, że nachodzi na pokrywy. Wierzchołki pokryw u niektórych osobników zaczernione.

Południowa Francja – Maj 2012 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Zasięg. Basen Morza Śródziemnego, południowa Europę, Kaukaz, Bliski Wschód. Miejscami liczna
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-15 mm.
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy rozwijają się w podziemnych częściach roślin zielnych
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju, w tym Vadonia bipunctata, Vadonia moesiaca, Vadonia uniseriata i Vadonia bisignata. Identyfikacja zalicza się do trudnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply