Vadonia unipunctata

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy pomarańczowe do czerwonych z parą czarnych plam przed połową długości. Szew pokryw zaczerniony – zaczernienie to może być na tyle szerokie, że nachodzi na pokrywy. Wierzchołki pokryw u niektórych osobników zaczernione.

Południowa Francja – Maj 2012 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje basen Morza Śródziemnego, południową Europę, Kaukaz, Bliski Wschód. Miejscami liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-15 mm.
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy rozwijają się w podziemnych częściach roślin zielnych
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju, w tym Vadonia bipunctata, Vadonia moesiaca, Vadonia uniseriata i Vadonia bisignata. Identyfikacja zalicza się do trudnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply