Phintella vittata – Orientalnik nadfioletek

Salticidae – Skakunowate
Karapaks z metalicznie srebrzysto-zielonym lub srebrzysto-niebieskim, intensywnym połyskiem, zwykle jaśniejszym u samicy. W środkowej i w tylnej jego części obecne smoliście czarne poprzeczne pasy, niekiedy rozerwane po środku (zwłaszcza u samicy). Przednia część odwłoka u obu płci ze srebrzystym połyskiem i z dwiema przepaskami – czarną wewnętrzną i żółtą lub pomarańczową zewnętrzną – ple między tymi przepaskami srebrzyste. Nogi czarne lub żółte, zwykle jaśniejsze u samicy.

Sri Lanka 14.01.2020 Fot. Roman Prokhorov

Wietnam 01.07.2019 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowowschodnia Azja – od Himalajów po Indonezję
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, łąki, ogrody, tereny ruderalne. Przebywa zwykle na roślinności zielnej, na trawach i na niskich krzewach
  3. Wymiary. Samica 4.4-6 mm. Samiec 3-4.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Wietnam, Sri Lanka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju – w tym Phintella accentifera i Phintella agrentea. Także niektóre inne skakunowate o czarnych pasach na karapaksie – np. Cosmophasis thalassina
  8. Uwagi. Wykrywa i reaguje na światło ultrafioletowe w zakresie UVB (średnia długość fali). Metalicznie srebrzyste części ciała odbijają fale o tym zakresie, co pozwala wabić osobniki przeciwnej płci
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – gernotkunz Roman Prokhorov

Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply