Dioprosopa clavata – Fryga wiotka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Twarz biało-żółta z wyraźną, czarną pręga twarzową. Scutum czarne. Scutellum żółte z pomarańczowobrązową, poprzeczną, szeroką smugą środkową – istotna cecha diagnostyczna gatunku; smuga ta może być słabo zaznaczona. Odwłok wydłużony, w przedniej części silnie przewężony, czarny lub brązowy z dwiema parami kremowych plam na tergitach 3 i 4 – kształt tych plam podlega znacznej zmienności osobniczej; najczęściej są ukośne. Skrzydła z brązowym przyciemnieniem wzdłuż przednich krawędzi.

Floryda – Key Largo 06.12.2017 ♀ Fot. Judy Gallagher

Kalifornia – San Diego 18.08.2022 ♀ Fot. Luann Wright

Floryda – Lake Placid 09.12.2017 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Lorton 25.10.2019 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Obejmuje obie Ameryki – od północnych stanów USA aż po środkową Argentynę
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-12.4 mm
  4. Aktywność. Zależna od lokalizacji – w regionach tropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy afidofagiczne (mszycożerne)
  7. Podobne. Inne gatunki bzygów o wydłużonym i przewężonym odwłoku (np. z rodzaju Ocyptamus) – najłatwiej wykluczyć je po bardziej jednolicie ubarwionym scutellum
  8. Uwagi. Autorki obserwacji – Judy Gallagher Luann Wright

Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply