Eristalinus quinquestriatus – Wiośnik orientalny

Syrphidae – Bzygowate
Oczy zielonkawożółte, purpurowo nakrapiane – u samicy rozdzielone czołem, u samca zajmują niemal całą powierzchnię głowy i stykają się ze sobą. Scutum żółte z czterema szerokimi, podłużnymi, czarnymi pasami. Odwłok żółty lub pomarańczowy z ciemnymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów; przepaski te są wyraźnie szersze u samicy. U samicy na tergitach 3 i 4 zwykle widoczne niemal białe, lekko ukośne plamy łączące się w dachówkowate przepaski poprzeczne. Uda samca czarne, uda samicy rudobrązowe do czarnych.

Chiny – Nanjing 18.07.2022 ♀ Fot. seventeennature

Hong Kong 27.09.2020 ♀ Fot. WK Cheng

  1. Zasięg. Azja południowa i płd-wschodnia począwszy od Indii, Daleki Wschód
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała około 8-10 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a w regionach tropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy saprofagiczne – żywią się zawiesiną organiczną obecną w bajorach i innych małych, na ogół zanieczyszczonych, często okresowych, stojących zbiornikach wodnych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – w tym Eristalinus arvorum (uda samca jaśniejsze) i Eristalinus quinquelineatus (ciemne pasy na oczach)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – WK Cheng seventeennature

Rodzaj Eristalinus - Wiośnik


avidal