Eristalinus arvorum – Wiośnik rudonogi

Syrphidae – Bzygowate
Oczy zielonkawożółte, purpurowo nakrapiane – u samicy rozdzielone czołem, u samca zajmują niemal całą powierzchnię głowy i stykają się ze sobą. Scutum żółte z czterema szerokimi, podłużnymi, czarnymi pasami. Odwłok żółty z ciemnymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów; przepaski te są wyraźnie szersze u samicy. Uda samca rudobrązowe, uda samicy rudobrązowe do czarnych.

Hong Kong 26.12.2016 ♂ Fot. WK Cheng

Hong Kong 04.01.2020 ♂ Fot. WK Cheng

  1. Zasięg. Azja południowa i płd-wschodnia począwszy od Himalajów aż po Chiny i Filipiny, a także Hawaje i niektóre inne wyspy pacyficzne. W większości zasięgu pospolity i liczny
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała około 8-10 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a w regionach tropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. Hong Kong. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy saprofagiczne – żywią się zawiesiną organiczną obecną w bajorach i innych małych, na ogół zanieczyszczonych, często okresowych, stojących zbiornikach wodnych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – w tym Eristalinus quinquestriatus (uda samca ciemniejsze) i Eristalinus quinquelineatus (ciemne pasy na oczach)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – WK Cheng

Rodzaj Eristalinus - Wiośnik


avidal

Leave a Reply