Ocyptamus fuscipennis – Śmiglik mglistoskrzydły

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone wąskim czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Odwłok przewężony u nasady – szerszy w części wierzchołkowej. Scutum i tergity odwłokowe bez błękitnego odcienia – a jeśli się taki pojawia to nie jest intensywny. Uda u nasady jasne, lecz raczej żółte niż białe. Skrzydła u obu płci z rozległym przyciemnieniem.

Alabama – Andalusia 10.08.2018 ♂ Fot. Judy Gallagher

Maryland – Middle River 26.08.2018 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południowowschodnią Kanadę, południowe i wschodnie stany USA oraz Amerykę Środkową
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, kwietne łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 6.8-11.3 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do października. W regionach tropikalnych i subtropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. U Ocyptamus cylindricus na scutum i tergitach obecny jest silny, błękitny odcień, a uda są u nasady perłowobiałe. Inne gatunki o pokrywających się zasięgach różnią się kształtem odwłoka, który jest nieprzewężony w przedniej części (szerszy w części nasadowej)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Rodzaj Ocyptamus - Śmiglik


avidal

Leave a Reply