Palpada furcata – Pluszówka paskówka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Scutum szare z czarnymi, podłużnymi paskami – charakterystyczny dla gatunku jest krótki, nieco rozmyty pasek stanowiący przedłużenie pary pasków centralnych. Scutellum przynajmniej w części szare – nigdy nie jest całkowicie pomarańczowe. Odwłok z żółtymi plamami na tergitach i żółtymi, wąskimi przepaskami poprzecznymi na  tylnych krawędziach tergitów; u niektórych osobników żółtych plam odwłokowych brak.

Virginia – Woodbridge 08.11.2021 ♀ Fot. Judy Gallagher

Północna Karolina 03.09.2021 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje obie Ameryki – od południowych stanów USA aż po środkową Argentynę
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Saprofagiczne larwy filtrują wodę bogatą w cząstki organiczne
  7. Podobne. Podłużne paski na scutum obecne są również u Palpada texana (brak krótkiego paska przed scutellum, scutellum pomarańczowe)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Rodzaj Palpada - Pluszówka


avidal

Leave a Reply