Stenopogon heteroneurus

Asilidae – Łowikowate
Ciało masywne, szaro opylone. Broda (mystax) utworzona z długich, żółtych i sztywnych włosów. Tułów silnie wysklepiony, szary, niekiedy z pomarańczowymi barkami (zwłaszcza u samca). Odwłok wyraźnie wystaje poza skrzydła – cecha diagnostyczna rodzaju. Tergity samicy szare, samca na ogół pomarańczowe z szarymi bokami. Hypogium samca pomarańczowe, pokładełko samicy uzbrojone w pomarańczowe kolce. Uda pomarańczowe z czarnymi lampasami. Golenie i stopy pomarańczowe. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 zamknięta, połączona z wierzchołkiem skrzydła petiolą – cecha diagnostyczna gatunku.

Hiszpania – Granada 30.06.2017 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 22.06.2022 ♂ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 22.06.2022 ♂ Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Półwysep Iberyjski oraz północna Afryka. W 2015 roku wykazany z Hiszpanii jako gatunek nowy dla Europy
  2. Siedlisko. Suche tereny otwarte o piaszczystym podłożu (samice składają jaja w luźnej glebie), widne lasy sosnowe
  3. Wymiary. Długość ciała 24-32 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Inne szare gatunki z rodzaju o pokrywających się zasięgach (Stenopogon junceus, Stenopogon elongatus, Stenopogon cervinus) różnią się przede wszystkim użyłkowaniem – komórka R5 jest otwarta, pozbawiona petioli
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Czarna strzałka wskazuje na zamknięta komórkę R5. Na czerwono zaznaczyłem petiolę łączącą tę komórkę z wierzchołkiem skrzydła Fot. Simon Oliver


avidal