Toxomerus boscii

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Scutum złociste miedzistobrązowe z z żółtą obwódką sięgającą aż do scutellum. Scutellum miedzistobrązowe, żółto obwiedzione. Tergit 2 z parą pomarańczowych plam – jego przednia i tylna krawędź jest ciemna. Tergity 3 i 4 pomarańczowe z wąskimi, podłużnymi, ciemnymi paskami na bokach i po środku tych tergitów. Tylne uda z ciemną, szeroką obrączką preapikalną.

Floryda – Naples 08.12.2016 ♀ Fot. Judy Gallagher

Floryda – Naples 06.02.2022 Fot. Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 09.04.2020 Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje wschodnie USA oraz południowowschodnie krańce Kanady
  2. Biotop. Łąki, zarośla, polany, ogrody, skraje lasów, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Zależna od lokalizacji – w regionach tropikalnych aktywny cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy są drapieżne – polują na mszyce, czerwce, wciornastki, małe larwy i inne niewielkie, powolne owady
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się deseniem na odwłoku. Nietypowo ubarwione osobniki można pomylić m.in. z Toxomerus floralis, u którego brak ciemnych obrączek na tylnych udach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Rodzaj Toxomerus


avidal

Leave a Reply