Toxomerus geminatus

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Scutum miedzisto-brązowe z żółtą obwódką sięgającą aż do scutellum. Scutellum miedzisto-brązowe, żółto obwiedzione. Tergit 2 z parą żółtych plam – jego przednia i tylna krawędź jest ciemna. Tergity 3 i 4 jasnożółte lub biało-żółte z brunatno-czarnymi, stylizowanymi przepaskami na tylnych krawędziach o kształcie charakterystycznym dla gatunku.

Kanada – Park Narodowy Fundy 09.09.2021 ♂ Fot. Denis Doucet

Kanada – Park Narodowy Fundy 19.06.2020 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Park Narodowy Fundy 03.09.2019 ♂ Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Obejmuje południowa Kanadę, wschodnią połowę USA oraz Meksyk
  2. Siedlisko. Łąki, zarośla, polany, ogrody, skraje lasów, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy są drapieżne – polują na mszyce, czerwce, wciornastki, małe larwy i inne niewielkie, powolne owady
  7. Podobne. Przede wszystkim Toxomerus occidentalis, u którego tergity są intensywniej żółte, a nigdy biało-żółte. Inne gatunki z rodzaju można odróżnić po deseniu na odwłoku
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Denis Doucet

Rodzaj Toxomerus


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply