Acanthocephala terminalis – Liścionóg sumakowiec

Coreidae – Wtykowate
Ubarwienie ciała brązowe. Przedplecze o łagodnie wyprofilowanych tylnych kątach, pokryte licznymi, drobnymi guzkami widocznymi na zbliżeniach. Na pokrywach brak przepasek i plamek. Uda brązowe z licznymi, zębowatymi wyrostkami, szczególnie wydatnymi na tylnych udach. Golenie i stopy żółte. Tylne golenie zmodyfikowane o płaty boczne o kształcie i wielkości diagnostycznych dla gatunku – rozciągają się na 2/3 długości goleni. Czułki ciemne poza kontrastowo żółtym, jasnopomarańczowym lub białawym członem 4-tym (wierzchołkowym).

Virginia – Woodbridge 26.09.2018 Fot. Judy Gallagher

Virginia – Lorton 10.06.2021 Fot. Judy Gallagher

Virginia – Lorton 07.06.2018 Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południowe krańce Kanady, wschodnią część USA, oraz Amerykę Środkową i część Ameryki Południowej. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Łąki, pola, skraje lasów, polany, ogrody, zarośla, doliny rzeczne, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 18-25 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od marca do października; w regionach tropikalnych aktywny cały rok. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy i imagines wysysają soki roślinne z nasion i niedojrzałych owoców winorośli pachnącej, sumaka octowca i pęcherznic. Spotykany poza tym na wielu innych roślinach zielnych, drzewach i krzewach liściastych – być może także się nimi odżywia (jest to bardziej prawdopodobne w odniesieniu do imagines)
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny, w tym pozostałe liścionogi różnią się ubarwieniem czułków lub/i kształtem płatów bocznych na tylnych goleniach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 24.06.2022 Larwa Fot. Judy Gallagher

Virginia – Triangle 26.06.2017 Larwa Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply