Leptoglossus clypeatus – Płatonóg ostronosy

Coreidae – Wtykowate
Ubarwienie ciała brązowe. Przednia część głowy z kolcowatym, skierowanym do przodu wyrostkiem – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przedplecze bez zmarszczek. Na pokrywach obecna jasnożółta, silnie falista przepaska poprzeczna. Connexivum dwubarwne, na przemian z jasnymi i ciemnymi paskami. Tylne uda z licznymi, krótkimi ostrogami. Tylne golenie płatowato zgrubiałe.

Virginia – Woodbridge 15.08.2020 Fot. Judy Gallagher

Virginia – Woodbridge 15.08.2020 Widoczny kolcowaty wyrostek na przodzie głowy Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Amerykę Północną (z północną granicą na południowych krańcach Kanady) i Amerykę Środkową
  2. Biotop. Łąki, zarośla, pola, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 17-21 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy i imagines wysysają soki roślinne z nasion psiankowatych, w tym ziemniaków
  7. Podobne. Kolec na przodzie głowy jest unikalny dla gatunku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Judy Gallagher

avidal

Leave a Reply