Oncopeltus fasciatus

Lygaeidae  – Zwińcowate
Głowa czerwona z czarnymi znaczeniami. Przedplecze smoliście czarne z jaskrawo żółtymi bokami. Scutellum matowo czarne z żółtym wierzchołkiem. Pokrywy intensywnie żółte z szeroką, czarna przepaska poprzeczną; zakrywka jednolicie czarna. Nogi i czułki czarne. Sprawnie lata – zwłaszcza populacje migrujące na północ zasięgu składają się z doskonałych lotników, o dłuższych od przeciętnej skrzydłach.

Kanada – Albert 19.09.2020 Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Obie Ameryki – od południowowschodnich krańców Kanady począwszy. Na południe od Kostaryki jest jednak coraz mniej liczny
  2. Biotop. Suche, ciepłe tereny, takie jak murawy kserotermiczne i nagrzane łąki, chętnie na glebach wapiennych
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Zależna od lokalizacji – w klimacie tropikalnym aktywny cały rok
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i nimfy są fitofagiczne, wysysają nasiona toinowatych (imagines także nasiona roślin z innych rodzin) – szczególnie chętnie trojeści Asclepias
  7. Podobne. Przede wszystkim Oncopeltus aulicus (głowa jednolicie czerwona, bez czarnych znaczeń)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

avidal

Leave a Reply