Peirates hybridus – Pirat ziemny

Reduviidae – Zajadkowate
Głowa i przedplecze oraz scutellum są smoliście czarne i lśniące. Przednia części przedplecza znacznie dłuższa od części tylnej – obie części połączone wyraźnym, poprzecznym uskokiem. Skrzydła czerwone z czarnożółtymi plamami na międzykrywce (clavus) i przykrywce (corium), oraz z rozległą czarna plama na zakrywce (membranie). Connexivum jednolicie czerwone. Nogi i czułki czarne.

Austria – Leibnitz 02.05.2015 Fot. gernotkunz

Austria – Styria 29.03.2014 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje region śródziemnomorski, oraz środkową i zachodnią Europę – od Francji, przez południowe Niemcy i Czechy aż po Rumunię. Obecny także na Zakaukaziu i na Bliskim Wschodzie
  2. Biotop. Suche tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 12-15 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne, zdobyczy poszukują głównie bezpośrednio na ziemi, rzadziej na roślinach zielnych
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply