Rhotana septemmaculata

Derbidae
Głowa, tułów i odwłok oraz nogi są żółte. Skrzydła z przyciemnionymi w środkowej części żyłkami – poza tym użyłkowanie żółte. Na przednim skrzydle 7 czarnych plam. Krawędzie skrzydeł białe.

Queensland 10.04.2021 Fot. tjeales

Queensland 19.02.2020 Fot. tjeales

  1. Zasięg. Wschodnia i północna Australia
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z rozmaitych krzewów i drzew liściastych
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji – inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – tjeales

avidal

Leave a Reply