Saccharodite chrysonoe

Derbidae
Ciało delikatne, żółtopomarańczowe. Oczy perłowobiałe, umieszczone na wierzchniej stronie głowy. Skrzydła przezroczyste, bardzo szerokie, o żółtym użyłkowaniu; żyłki dochodzące do wierzchołków skrzydeł wyraźnie zgrubiałe i zwykle rozjaśnione. Za połową długości skrzydła obecna rozmyta, ciemna przepaska poprzeczna rozlewająca się wokół żyłek. Zewnętrzne krawędzie skrzydeł białe.

Queensland 12.09.2022 Fot. tjeales

Queensland 03.01.2020 Fot. tjeales

  1. Zasięg. Wschodnie wybrzeża Australii
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z rozmaitych krzewów i drzew liściastych
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji – inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – tjeales

Queensland 21.01.2022 Fot. tjeales


avidal

Leave a Reply