Apis cerana – Pszczoła wschodnia

Apidae – Pszczołowate
Oczy owłosione, u trutniów bardzo duże i stykające się ze sobą. Przednie tergity żółte, rzadziej czarne. Na tylnych krawędziach tergitów jasne przepaski. Komórka radialna (promieniowa) w przednim skrzydle uderzająco wąska i długa – istotna cecha diagnostyczna rodzaju.

Chiny – Wuling Mountain 28.08.2020 Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 19.04.2019 Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 27.04.2020 Fot. Shan Gui

 1. Zasięg. Daleki Wschód, Himalaje i Tybet oraz południowa i południowowschodnia Azja
 2. Biotop. Lasy, ogrody, zbocza skalne oraz tereny ruderalne i ludzkie osiedla. Udomowiona
 3. Wymiary. Długość ciała robotnicy przeciętnie 9 mm
 4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni
 5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
 6. Pokarm. Nektar. Larwy z początku karmione są tzw. mleczkiem pszczelim, potem przetworzonym pyłkiem zwanym pierzgą
 7. Podobne. Inne pszczoły z rodzaju Apis, bardzo do siebie podobne, w tym pszczoła miodna
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui
 9. W zależności od miejsca występowania wyróżnia się 8 podgatunków:
 • Apis cerana cerana – zasiedla Daleki Wschód, Indie, Afganistan i Pakistan
 • Apis cerana heimifeng – środkowe Chiny
 • Apis cerana indica – Indie, Sri Lanka, Bangladesz
 • Apis cerana japonica – Japonia
 • Apis cerana javana – Jawa
 • Apis cerana johni – Sumatra
 • Apis cerana nuluensis – Borneo
 • Apis cerana skorikovi – Himalaje

Zobacz też:
Co potrafią pszczoły


avidal

Leave a Reply