Stilbum calens – Złotoos karminowy

Chrysididae – Złotolitkowate
Głowa i tułów zielone ze złocistymi refleksami. Odwłok dwubarwny – pierwsze dwa tergity intensywnie czerwone, trzeci tergit niebieski; wyjątkowo tergity 1 i 2 są niebieskie. Pierwszy tergit wyraźnie szerszy od pozostałych dwóch, a jego przednie kąty nie są zaokrąglone, lecz wyprofilowane w bardzo krótkie, a mimo to wyraźnie widoczne, ostre wyrostki – cecha diagnostyczna rodzaju. Drugi tergit silnie wydłużony, co również jest charakterystyczne dla rodzaju. Wierzchołek 3-ego tergitu z 4-ema ząbkami. Wierzchołek 3-ego tergitu z 4-ema ząbkami. Wierzchołek odwłoka (apical rim) jednolicie błękitny.

Granada – Hiszpania 05.07.2019 Fot. Simon Oliver

Granada – Hiszpania 12.07.2019 Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. W Europie wykazywany z południowej i środkowej części. Obecny także na Kaukazie, w centralnej Azji i w północnej Afryce
  2. Biotop. Nasłonecznione, piaszczyste tereny otwarte, w tym wrzosowiska, wydmy śródlądowe, oraz murawy psammofilne i kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-20 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu w Europie od czerwca do września; w regionach tropikalnych i subtropikalnych aktywny cały rok
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie odnaleziony
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw dużych gatunków z rodzin Sphecidae, Megachilidae i z podrodziny Eumeninae
  7. Podobne. W Europie występuje drugi gatunek z rodzaju, bardzo podobny Stilbum cyanurum (tergity 1 i 2 są u tego gatunku przynajmniej na bokach zielone lub niebieskie)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Granada – Hiszpania 09.07.2019 Fot. Simon Oliver


avidal

Leave a Reply