Tetragonisca angustula – Niżądlica bojownik

Apidae – Pszczołowate
Oczy zielone, ciemno plamkowane. Nadustek żółty. Scutum czarne, lśniące, żółto obwiedzione. Guzy barkowe i tegule żółte. Scutellum żółte. Odwłok i nogi żółtopomarańczowe; środkowe i tylne stopy przyciemnione. Początkowe człony czułków żółte, poza tym czułki ciemnobrązowe.

Kostaryka 12.05.2006 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa aż po południową Brazylię
  2. Biotop. Głównie lasy deszczowe, ale także ludzkie osiedla. Gniazduje w dziuplach drzew lub między ich korzeniami, a w warunkach semisynantropijnych we wnękach i szczelinach ścian budynków
  3. Wymiary. Długość ciała robotnicy około 12 mm. Królowa jest nieco większa, a samce przeciętnie nieco mniejsze
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem, a larwy przetworzonym pyłkiem. Jest nogozbieraczką
  7. Podobne. Inne gatunki z plemienia Meliponini o zbliżonym ubarwieniu ciała
  8. Uwagi. Należy do plemienia Meliponini wyróżniającego się silnie zredukowanym lub całkowicie zanikłym żądłem. Skupia ono gatunki eusocjalne, które w razie zagrożenia bronią gniazda gryząc napastników silnymi żuwaczkami. U niektórych z nich wyodrębniła się nawet kasta wyspecjalizowanych w ochronie żołnierek, jak u mrówek. Tetragonisca angustula jest bardzo agresywna przy gnieździe, również w stosunku do człowieka – zamiast żądlić boleśnie kąsi żuwaczkami, często wewnątrz uszu i nosa
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply