Argema mittrei – Kometa madagaskarska

Saturniidae – Pawicowate
Obie pary skrzydeł żółte – na każdym z nich duże, wielobarwne oczko z drobną, czarną źrenicą. Wierzchołki przednich skrzydeł z rdzawobrunatnym przyciemnieniem. Tylne skrzydła z uderzająco długimi, czerwonymi „ogonami” o żółtych, zwykle skręconych wierzchołkach – ustalono, że przynajmniej częściowo pozwalają one pozostawać komecie niewidoczną dla systemu echolokacyjnego nietoperzy. Odwłok i tułów żółte. Czułki samicy słabo, a samca silnie pierzaste. Gąsienica zielona z czerwonobrunatna głową, o wyraźnie segmentowanym ciele.

Madagaskar 30.11.2022 ♂ Fot. Len deBeer

Wyspa Mainau – Butterfly House 09.09.2008 Fot. Daria Domańska

  1. Zasięg. Endemit Madagaskaru; gatunek zagrożony wyginięciem
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Rs 130-200 mm. Długość „ogona” do 150 mm
  4. Okres lotu. Cały rok. Imagines dożywają zwykle ledwie 4-5 dni
  5. Lokalizacja. Madagaskar, Niemcy – motylarnia. W Polsce oczywiście nie występuje
  6. Pokarm. Imagines mają uwstecznione narządy gębowe i nie pobierają pokarmu. Gąsienice są polifagiczne, żerują m.in. na marulach, goździkowcach i ambrowcach
  7. Podobne. Nieco podobne pawice zasiedlają kontynent afrykański lub południowowschodnia Azję
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Daria Domańska Len deBeer

avidal

Leave a Reply