Euchromia lethe – Paleta batatka

Erebidae
Głowa, wierzch tułowia oraz odwłok bardzo barwne, z niebieskimi, żółtymi i czerwonymi plamami oraz przepaskami. Przednie i tylne skrzydła brunatne z żółtymi okienkami i niebieską plamką w połowie długości. Czułki rozjaśnione w części wierzchołkowej.

Kamerun 17.06.2021 Fot. stefaneakame

Kamerun 27.02.2021 Fot. stefaneakame

  1. Zasięg. Afryka – mniej więcej od zwrotnika Raka po RPA; głównie jednak środkowa Afryka
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, plantacja batatów
  3. Wymiary. Rs około 40-45 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kamerun. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wilcu ziemniaczanym zwanym popularnie batatem, oraz na bananowcach i kakaowcach
  7. Podobne. Przede wszystkim Euchromia folletii, u której okienka na skrzydle są białe. W tropikalnych regionach Afryki, Azji i Australii występuje jeszcze 6 innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – stefaneakame

Kamerun 15.03.2021 Fot. stefaneakame


avidal

Leave a Reply