Hypolimnas misippus

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł samicy w znacznej mierze pomarańczowa; wierzchołki przednich skrzydeł są czarne z białymi plamami. Znane są też formy o pomarańczowych wierzchołkach, pozbawione białych plam lub z takimi plamami. Samica naśladuje innego motyla, który jest niejadalny dla ptaków – Danaus chrysippus. Wierzch skrzydeł samca intensywnie czarny z białymi plamami – w pełnym słońcu brzegi tych plamy mienią się głęboką, niebieskofioletową barwą.

Kamerun 18.05.2021 ♀ Fot. stefaneakame

Kamerun 16.04.2021 ♂ Fot. stefaneakame

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje równikowe i podzwrotnikowe regiony całego świata
  2. Biotop. Gatunek bardzo plastyczny ekologicznie, zasiedla szerokie spektrum nisz ekologicznych – od wilgotnych lasów deszczowych po tereny pustynne
  3. Wymiary. Rs 55-90 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kamerun. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, sole mineralne pobierane z wilgotnej gleby. Wyjątkowo niewybredne, polifagiczne gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych z wielu rodzin
  7. Podobne. Przede wszystkim Danaus chrysippus (dotyczy samic)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – stefaneakame

Kamerun 16.04.2021 ♂ Fot. stefaneakame


avidal

Leave a Reply