Kaniska kanace – Rusałka indygo

Nymphalidae – Rusałkowate
Skrzydła o silnie powcinanych zewnętrznych krawędziach. Wierzchnia strona skrzydeł czarna z intensywnym odcieniem w kolorze indygo z niebieskimi smugami wzdłuż zewnętrznych krawędzi. Spód skrzydeł brązowy z kruczoczarnymi, krótkimi prążkami i silnie sfalowaną, wąską, smoliście czarna przepaską poprzeczną.

Chiny – Chengde 24.10.2020 Fot. Shan Gui

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową, wschodnią i południowowschodnią Azję – od południowych stoków Himalajów po Japonię i południowowschodnie krańce Syberii
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, zarośla, ukwiecone zbocza
  3. Wymiary. Rs 60-70 mm
  4. Okres lotu. Zależna od lokalizacji – w regionach tropikalnych i subtropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kolcoroślach Smilax, rzadziej na innych gatunkach z rodziny kolcoroślowatych oraz na liczydłach, trójsklepkach i liliach
  7. Podobne. Charakterystyczna – jedyny reprezentant rodzaju
  8. Uwagi. Autorka obserwacji  – Shan Gui

avidal

Leave a Reply